– Ośrodek hipoterapii wraz z MCK –

Budynek usługowy

Rodzaj projektu

Gołkowice Górne (k. Starego Sącza)

Lokalizacja

1

38.502 m2

Powierzchnia

Listopad 2004

Data

Projekt koncepcyjny kompleksu budynków „Centrum hipoterapii” wraz z funkcjami miejskiego centrum kultury oraz zapleczem agroturystycznym. Projektowany kompleks wpisany w strefę „ciszy” zamknięty od zewnątrz zielenią wysoką izolacyjną tworzył enklawę pod hodowlę i tresowanie odmiany koni wyspecjalizowanej w treningach i zajęciach hipoterapii w ujeżdżalni krytej (zabudowanej) i częściowo krytej. Główny budynek prócz zespołu gabinetów i sal o charakterze medycznym skierowanych do dzieci i ich rodziców będącymi pacjentami ośrodka, posiada wbudowany zespół pomieszczeń otwartych dla wszystkich mieszkańców gminy: sala kinowa, świetlica środowiskowa, sale konferencyjne i wykładowe.