– Przebudowa dom Ropa –

Dom jednorodzinny

Rodzaj projektu

Ropa (k. Ujścia Gorlickiego)

Lokalizacja

inż. Łukasz Łanucha

Współpraca
1

183 m2

Powierzchnia

Październik 2006

Data
Tematem projektu była przebudowa i rozbudowa małego domu na malowniczo położonej działce. Zew względu na dość ostre zapisy planu miejscowego rozbudowa mogą być wykonana w dość ograniczonych kierunkach. Główny trzon budynku (istniejący) został rozbudowany (obudowany) nowymi funkcjami (pomieszczenia gabinetu i części dzienne). Ze względu na bliskość drewnianego domu jedna z elewacji zyskała nowoczesną stalową oprawę w postaci blachy na tak zwany rąbek stojący tworząc strefę nierozprzestrzeniającą ognia. Materiał ten stał się motywem przewodnim dla wykończenia pozostałych elewacji. Dodatkowo stal na elewacjach podkreślono taki mi materiałami jak beton i drewno.