– KWK ”Katowice” – Budynek Elektrowni –

Budynek przemysłowy

Rodzaj projektu

Katowice

Lokalizacja

arch. Grzegorz Bednarczyk

Współpraca

1

3.700 m2

Powierzchnia

Listopad 2005

Data

Projekt inwentaryzacyjny zabytkowego zespołów budynków byłej kopalni KWK “Katowice”. Kopalnia pierwotnie zwana „Ferdynand” powstała w Bogucicach z inicjatywy emerytowanego rotmistrza Ignacego Ferdinanda von Beyma – zamieszkałego w Tarnowskich Górach – kopalnia formalnie uruchomiła wydobycie 1823. Przedmiotem inwentaryzacji był budynek dawnej siłowni – elektrowni dla dawnego kompleksu kopalnianego Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”.