– Dom mieszczański –

Budynek mieszklany

Rodzaj projektu

Stary Sącz

Lokalizacja

1

3.700 m2

Powierzchnia

Grudzień 2013

Data

Projekt inwentaryzacyjny odtworzeniowa zabytkowego budynku mieszkalnego z 1869 r. Ze względu na zły stan konstrukcji budynek podlegał rozbiórce. Zabytkowa strefa miasta oraz wyjątkowy charakter budynku zabudowy mieszczańskiej spowodował iż konserwator wystąpił do urzędu o zapis w wytycznych planu miejscowego o odtworzenia budynku w stanie zbliżonym do pierwotnego.