Przystępujemy do projektu prostego w formie domku – dwukondygnacyjny budynek w formie modnej ostatnio “nowoczesnej stodoły”. Będzie to kontynuacja serii stworzonych przez nas domów “I MY HOME” powstałej we współpracy z Filipem Totoś).